Maj 2011
Utsättning - Markplanering
Byggstart - Uppsnyggning - Grundsättning

Lantmäteri-arbeten
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)

Trädfällning och upprensning
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)

Dags för maskin, anläggning av väg utjämning av tomtmark
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
Rör under väg förbereds
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
Werner i full verksamhet med grävmaskinen
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
Plockepin av det stora formatet
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
Här skall det ligga
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
Ja, jag sa ju PLOCKEPIN, eller?
BS-02.jpg (295177 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)

Dags att elda lite ris och snygga upp på tomten
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
BS-01.jpg (250017 bytes)
BS-02.jpg (295177 bytes)
BS-03.jpg (314195 bytes)
Fösta blomman på plast
BS-03.jpg (314195 bytes)
Fösta sittgruppen på plats
BS-01.jpg (250017 bytes)